POCHODZENIE NASZEGO MOTTO

#Grimbergen

ARDET NEC CONSUMITUR

Trzy słowa nigdy nie zostaną zapomniane w mieście Grimbergen: ARDET NEC CONSUMITUR. To motto Opactwa Grimbergen. Oznacza ono: SPALONE, LECZ NIE ZNISZCZONE.

Przypomina ono o dramatycznej historii Opactwa Grimbergen. Sięga ona czasów średniowiecza, kiedy to Norbertus z Xanten założył Zakon Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy na terenie hrabstwa Grimbergen. Niedługo po tym, Ojcowie z Grimbergen zaczęli warzyć w nim piwo, którego legenda towarzyszy nam do dziś.

890 lat historii

W 1128 roku lordowie z hrabstwa Grimbergen poprosili go, aby wybudował na ich ziemiach Opactwo. Norbertus zgodził się to uczynić.

W 1142 roku lordowie hrabstwa Grimbergen wypowiedzieli posłuszeństwo władcy Barbancji, przez co doprowadzili do wybuchu Wojny o Grimbergen. W jej wyniku Opactwo Grimbergen zostało doszczętnie zniszczone przez ogień.

Wytrwali mnisi nie poddali się i w ciągu kolejnych lat odbudowali Opactwo. Po pierwszej odbudowie opactwo rozkwitło jak pola chmielu otaczające miasto.

Wojny religijne

Na skutek burzliwych wojen religijnych, które panowały w XVI wieku na terenie współczesnej Belgii, Opactwo ponownie ucierpiało. Ojcowie zostali zmuszeni uciekać do Brukseli. Przez wiele lat nie mieli środków finansowych na odbudowę klasztoru, dlatego powrócili z banicji dopiero 30 lat póżniej.

W 1629 roku nastał długo oczekiwany pokój. Ojcowie z Grimbergen po raz kolejny przystąpili do odbudowy swojego Opactwa. Niedługo po jej zakończeniu, w Grimbergen znów można było poczuć smak ich wyjątkowego piwa.

Od tamtej chwili symbolem Opactwa jest Feniks - mityczny ptak, który odradza się z popiołów. Z kolei mottem Opactwa stała się łacińska maksyma - ARDET NEC CONSUMITUR - SPALONE, LECZ NIE ZNISZCZONE.