DISCLAIMER

AANSPRAKELIJKHEID

Grolsch heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Grolsch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Grolsch geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Grolsch of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

COPYRIGHT

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd.

Zonder toestemming van Grolsch is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

ALGEMEEN

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Grolsch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Grolsch, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Ten aanzien van bestellingen van artikelen in de internetshop zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing als bij dat onderdeel van de site aangegeven.