actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN BORRELPAKKET

ACTIEVOORWAARDEN - MAAK KANS OP EEN GRIMBERGEN BORRELPAKKET: 6 GLAZEN EN EEN BORRELPLANK

Algemeen:

 • Deze actie, het Grimbergen borrelpakket, wordt gefaciliteerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grimbergen”). De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”);
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder;
 • De actie vindt plaats in de periode gelegen in kwartaal 2 en kwartaal 3: week 13 2023 en week 39 2023 (“de actieperiode”);
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grimbergen en aanbieder zijn ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Ze zullen niet ten nadelen van de klant wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.grimbergenbeer.com/nl-nl/actievoorwaarden) geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grimbergen en aanbieder kunnen zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grimbergen worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan [email protected] of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie;

Actiedeelname:

 • Onder de deelnemers worden door de aanbieder een (1) Grimbergen borrelpakket verloot per winkel. Dit bevat 6 Grimbergen bokalen (15cl) en een Grimbergen borrelplank.
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder één van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inlever box bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft. Actiedeelname kan in sommige gevallen ook via Facebook geschieden. Mocht dit het geval zijn, dan is dit duidelijk aangegeven door de winkel. Deelname vindt dan plaats door naar de Facebookpagina van de winkel te gaan, de actiepost te Liken en te Delen. Bewaar een foto van de bon met daarop de aangekochte actieproducten. De winkel kan hiernaar vragen.
 • De actieproducten zijn:
  • Grimbergen Blond 6-pack (6x30cl) en 12-pack (12x30cl)
  • Grimbergen Dubbel 6-pack (6x30cl) en 12-pack (12x30cl)
  • Grimbergen Tripel 6-pack (6x30cl) en 12-pack (12x30cl)

Prijs:

 • Dit gaat om het Grimbergen borrelpakket: dit bevat 6 Grimbergen bokalen (15cl) en een Grimbergen borrelplank twv € 15.30 die voor de aanbieder op de winkelvloer beschikbaar gesteld zijn,
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld;
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland;

Winnaars:

 • De winnaar van het Grimbergen borrelpakket zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grimbergen aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grimbergen is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grimbergen en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grimbergen en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grimbergen en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie;

Privacy  

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via [email protected]
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.grolsch.nl

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.